A jelen szabályzat a Peleskei Autószervíz Kft-nek. mint a www.muszakivizsga-szeged.hu. weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

 1. Az adatkezelő neve:

Peleskei Autószervíz Kft. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

 1. Az adatkezelő címe:
 2. Szeged , Kálvária sgt 9-11
 3. Elérhetőség:

Kapcsolattartó neve: Peleskei Tamás

Tel.: +36202644427

E-mail: peleskeiszerviz@gmail.com

A Peleskei Autószervíz KFT. az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

 1. § A szabályzat hatálya
 • A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Peleskei Autószervíz KFT. teljes működésére, minden vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre, szervezeti osztályára, a Peleskei autószervíz KFT.-vel kapcsolatba kerülő személyekkel, valamint minden általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre.
 • A Szabályzat 2018-05-01 napján lép hatályba. A Peleskei autószervíz KFT vezetője intézkedik a Szabályzat helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.
 • A Szabályzat a Peleskei autószervíz KFT további intézkedéséig érvényben és hatályban marad.
 1. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon feliratkozott felhasználók körében.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A Peleskei Autószervíz KFT. az általa kezelt személyes adatok biztonságának érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire figyelemmel az alábbi szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

 1. A kezelt adatok köre:

6.1. A felhasználó által megadott

Neve
E-mail címe

Levelezési címe

6.2. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. A Szolgáltató a fenti adatokat kizárólag a saját érdekében használja fel.

6.3.:  jármű forgalmi rendszáma, a számlázási név, irányítószám, utca és házszám,  a rendszám országjele, ország, megye, város, alvázszám, motorszám, évjárat (év, hónap), a forgalmi érvényességi ideje, a zöldkártya érvényességi ideje, az autó utolsó km óra állása, az autó évi átlagos futása (km), ABS, ASR, ESP, katalizátor, klíma, szervó.

 1. Az adatkezelés célja:

A 6.1. pontban meghatározott adatokat a Szolgáltató ingyenes elektronikus hírlevelek, tanácsok, esetenként reklámcélú levelek kiküldése érdekében gyűjti.

A 6.2. pontban meghatározott és a weblap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A 6.3. pontban meghatározott adatokat rendszerünk automatikusan tárolja, ha eredetiség vagy műszaki-vizsgára kerül sor. A szolgáltató a műszaki vizsga dátumának lejáratakor email-t vagy levelet küld Önnek.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.(Magyar Közlekedési Hatóság)

 1. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől, illetve az elektronikus hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munkanapon belül az szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor Szolgáltató a feliratkozás törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

 1. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az peleskeiszerviz@gmail.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

 

 1. Adatfeldolgozó megnevezése:

Peleskei Autószervíz Kft.
Adatkezelési Nyilvántartási szám: folyamatban

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a  Peleskei Autószervíz Kft. számítógépein tároljuk.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 1. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a peleskeiszerviz@gmail.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, a 8. pont szerinti módon.